Taalcollege is een jong en dynamisch opleidingsinstituut, waar kwaliteit voorop staat. Wij verzorgen alfabetiseringscursussen, inburgeringscursussen en staatsexamencursus. Wij hanteren kleinschalige groepen zodat alle cursisten de volledige aandacht en de nodige begeleidingen krijgen. Verder hebben wij een huiswerk-bijlesklas, Citotrainingen en een cursus Arabisch.